Návrh - Rozpočet Obce Ružiná na roky 2015 - 2017

Dôvodová správa k návrhu