Rozpočet Obce Ružiná na roky 2017 - 2019

Dôvodová správa k návrhu