Návrh - Rozpočet Obce Ružiná na roky 2018 - 2020

Dôvodová správa k návrhu