Rozpočet Obce Ružiná na roky 2020-2022

Dôvodová správa k návrhu