Rozpočet Obce Ružiná na roky 2016 - 2018

Dôvodová správa k návrhu