Uznesenie OZ 21.10.2019

Uznesenie OZ 18.11.2019

Uznesenie OZ 13.12.2019

Uznesenie OZ 30.12.2019

Uznesenie OZ 27.1.2020

Pôdohospodárska platobná agentúra - rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok - 11.9.2019

Pôdohospodárska platobná agentúra - zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - 16.10.2019

AGROSERVIS spol. s r.o. - kúpna zmluva - 31.1.2020

Objednávka techniky - 22.2.2020

Pôdohospodárska platobná agentúra - dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - 14.5.2020

Faktúra č. 90 február 2020

Poistná zmluva na pracovný stroj - 27.5.2020

Poistná zmluva na príves - 27.5.2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - 3.7.2020

ČSOB Poisťovňa, a.s. - poistenie techniky - 16.7.2020

ČSOB Poisťovňa, a.s. - potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy - 16.7.2020

Foto