Uznesenia Obecného zastupiteľstva Ružiná za rok 2015

Uznesenie 4/2015 - 27.01.2015

Uznesenie 5/2015 - 26.02.2015 

Uznesenie 6/2015 - 26.02.2015

Uznesenie 7/2015 - 05.03.2015

Uznesenie 8/2015 - 07.04.2015

Uznesenie 8/1/2015 - 07.04.2015 

Uznesenie 9/2015 - 18.6.2015

Uznesenie 9/1/2015 - 18.6.2015

Uznesenie 10/2015 - 28.7.2015

Uznesenie 11/2015 - 18.9.2015

Uznesenie 12/2015 - 21.10.2015

Uznesenie 13/2015 - 16.12.2015

Uznesenie 14/2015 - 23.12.2015