Uznesenia Obecného zastupiteľstva Ružiná za rok 2016

Uznesenie 1 - 5/2016 - 08.02.2016

Uznesenie 1 - 6/2016 - 10.03.2016

Uznesenie 1 - 10/2016 - 29.03.2016

Uznesenie 1 - 7/2016 - 21.04.2016

Uznesenie 1 - 8/2016 - 28.06.2016

Uznesenie 1 - 4/2016 - 16.08.2016

Uznesenie 1 - 12/2016 - 23.11.2016

Uznesenie 1 - 10/2016 - 20.12.2016