Uznesenie OZ Ružiná z dňa 21.12.2017

Uznesenie OZ Ružiná z dňa 6.4.2017

Uznesenie OZ Ružiná z dňa 15.3.2017

Uznesenie OZ  Ružiná z dňa 30.1.2017