Správa z kontroly uznesení

Uznesenie OZ 25.09.2020

Uznesenie OZ 30.07.2020

Uznesenie OZ 08.06.2020

Uznesenie OZ 24.04.2020

Uznesenie OZ 13.03.2020

Uznesenie OZ 19.02.2020

Uznesenie OZ 27.01.2020