Vodná nádrž Ružiná je priehradná nádrž, ktorú začali stavať v roku 1969. Vybudovaná bola v roku 1973. Vďaka výborným klimatickým pomerom patrí medzi najteplejšie priehrady na Slovensku. Využíva sa na športovo-rekreačné účely. Pokojná hladina rozľahlej vodnej nádrže je známym rybárskym revírom.

 

 

VN Ruzina