Zápisnice OZ Ružiná v roku 2021

Zápisnice OZ Ružiná v roku 2020

Zápisnice OZ Ružiná v roku 2019

Zápisnice OZ Ružiná v roku 2018

Zápisnice OZ Ružiná v roku 2017

Zápisnice OZ Ružiná v roku 2016