Zápisnica OZ Ružiná z dňa 05.12.2014

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 12.12.2014

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 29.12.2014