Zápisnica OZ Ružiná z dňa 27.01.2015

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 26.02.2015

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 05.03.2015

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 07.04.2015

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 18.06.2015

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 02.09.2015

Zápisnica OZ Ružiná  dňa 21.10.2015

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 16.12.2015

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 23.12.2015