Zápisnica OZ Ružiná z dňa 08.02.2016

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 10.03.2016

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 29.03.2016

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 21.04.2016

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 28.06.2016

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 16.08.2016

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 23.11.2016

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 20.12.2016