Zápisnica OZ Ružiná z dňa 21.12.2017

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 22.6.2017

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 6.4.2017

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 15.3.2017

Zápisnica OZ Ružiná z dňa 30.1.2017

Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra z dňa 30.1.2017