Zápisnica OZ Ružiná 30.12.2019 -

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ružiná

Zápisnica OZ Ružiná 13.12.2019 -

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ružiná

Zápisnica OZ Ružiná 18.11.2019

Zápisnica OZ Ružiná 21.10.2019

Zápisnica OZ Ružiná 13.09.2019

Zápisnica OZ Ružiná 30.08.2019

Zápisnica OZ Ružiná 09.08.2019

Zápisnica OZ Ružiná 01.08.2019

Zápisnica OZ Ružiná 18.07.2019

Zápisnica OZ Ružiná 09.07.2019

Zápisnica OZ Ružiná 27.06.2019

Zápisnica OZ Ružiná 30.05.2019

Zápisnica z kontrolného dňa stavby "Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy" 09.05.2019

Zápisnica OZ Ružiná 28.03.2019