Zápisnica z kontrolného dňa stavby "Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy" 09.05.2019

Zápisnica OZ Ružiná 28.03.2019