Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce Ružiná na roky 2021 - 2023

Zápisnica OZ 30.12.2020  Poverenie viesť OZ 30.12.2020

Účtovná závierka k 31.12.2019 - Správa nezávislého audítora

Dôvodová správa - úprava evidencie pozemkov v účtovníctve so stavom na listoch vlastníctva obce

Zápisnica OZ 16.12.2020  Poverenie viesť OZ 16.12.2020

Zápisnica OZ 15.12.2020  Poverenie viesť OZ 15.12.2020

Zápisnica OZ 23.11.2020  Poverenie viesť OZ 23.11.2020

Zápisnica OZ 25.09.2020

Zápisnica OZ 30.07.2020

Zápisnica OZ 08.06.2020

Zápisnica OZ 24.04.2020

Zápisnica OZ 13.03.2020

Zápisnica OZ 19.02.2020

Zápisnica OZ 27.01.2020