p.č. zmluvný partner obsah zmluvy podpísaná dňa
       
01.
ecol Trade, s.r.o. Nitra                      odber a likvidácia odpadu zo ŠJ pri MŠ        08.01.2014
02. Komunálna poisťovňa, a.s. poistná zmluva 15.05.2014
03. Komunálna poisťovňa, a.s. poistná zmluva  15.05.2014
04. HIT Production, s.r.o. Bratislava prenájom pozemku 07.08.2014
05. Potraviny Anka opakované dodávky potravín 15.08.2014
06. Pekáreň, s.r.o. Halič dodávka pekárenských výrobkov 26.08.2014 
07. HISPA, s.r.o. Zvolen dodávka potravinárskych výrobkov 01.09.2014 
08. INMEDIA, spol. s. r.o. Zvolen kúpna zmluva na dodávku potravín 02.09.2014 
09. Pavel Krpčiar - Pakran, Lučenec kúpna zmluva na dodávku potravín 02.09.2014
10. Mária Hudáková, Jelšava zmluva o predaji pozemku 09.09.2014
11. SOZA, Bratislava poplatok za šírenie hudobných diel 22.09.2014
12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Ružiná 27.11.2014