01.

JUDr. Dušan Škrečko, Silvia Škrečková, Lučenec    

 kúpna zmluva - predaj pozemku 

podpísaná 12.02.2015, zverejnená 12.02.2015

 
02. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

zmluva o dodávke plynu

podpísaná 01.04.2015, zverejnená 16.04.2015

 
03. Stredoslovenská energetika, a.s.

zmluva o združenej dodávke elektriny

podpísaná 02.04.2015, zverejnená 17.04.2015

 
04. KLC, s.r.o.

zmluva o nájme

podpísaná 16.04.2015, zverejnená 30.04.2015

 

 05.

Stredoslovenská vodárenská

prevádzková spoločnosť, a.s.

zmluva o dodávke vody

zvererejnená 16.06.2015

 

 

06. Makroaudit

zmluva o audítoroch,

audite a dohľade nad výkonom auditu

 

 07.

HIT Production, spol. s r.o.

HIT Production, spol. s r.o.

ohlásenie verejného podujatia

zmluva o nájme nehnuteľnosti

podpísaná 29.06.2015, zverejnená 06.07.2015


 

08. Potraviny Anka

kúpno - predajná zmluva

podpísaná 27.08.2015, zverejnená 13.09.2015

 
09. INMEDIA, spol. s r.o.

rámcová kúpna zmluva

podpísaná 27.08.2015, zverejnená 13.09.2015

 
10. CHRIEN spol. s r.o.

kúpna zmluva

podpísaná 27.08.2015, zverejnená 13.09.2015

 

11. PEKÁREŇ spol. s r.o.

kúpno - predajná zmluva

podpísaná 01.09.2015, zverejnená 13.09.2015

 
12. HISPA SK, s.r.o.

zmluva o podmienkach predaja

podpísaná 02.09.2015, zverejnená 13.09.2015

 
13. Ján Machovič - EDEN

rámcová zmluva

podpísaná 04.09.2015, zverejnená 27.09.2015

 
14. GURMAN ZV, s.r.o.

kúpno - predajná zmluva

podpísaná 07.09.2015, zverejnená 17.09.2015

 
15. AgroLovinobaňa, s.r.o.

zmluva o zabezpečení zimnej údržby

podpísaná 27.11.2015, zverejnená 01.12.2015