zmluvný partner                                                                          

 01. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. - poistná zmluva, podpísaná 01.01.2016, zverejnená 12.02.2016

 02. Ing. Vladimír Uhrin - kúpna zmluva, podpísaná 03.02.2016, zverejnená 31.03.2016

 03. Jana Babothy - kúpna zmluva, podpísaná 23.02.2016, zverejnená 14.03.2016

 04. PhDr. Anna Schneiderová, PhD. - kúpna zmluva, podpísaná 08.03.2016, zverejnená 14.03.2016

 05. Ing. Ivan Trenčan, Bc. Janka Gregušová - kúpna zmluva, podpísaná 08.03.2016, zverejnená 14.03.2016

 06. Peter Vrana - kúpna zmluva, podpísaná 08.03.2016, zverejnená 14.03.2016

 07. Ing. Pavel Polák, Ing. Oľga Poláková - kúpna zmluva, podpísaná 09.03.2016, zverejnená 31.03.2016

 08. Dôvera ZP, a.s. - zmluva o elektronickej komunikácii, podpísaná 06.05.2016, zverejnená 10.05.2016

 09. UNION ZP, a.s. - zmluva o využívaní elektronických služieb, podpísaná 01.07.2016, zverejnená 24.07.2016

 10. Ing. Ondrej Kliment Market ABC - zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy, podpísaná 01.07.2016, zverejnená 02.09.2016

 11. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ABC Market, podpísaná 14.07.2016, zverejnená 02.09.2016

 12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZŠ Ružiná, podpísaná 14.07.2016, zverejnená 02.09.2016

 13. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Administratíva Obecného úradu, podpísaná 14.07.2016, zverejnená 02.09.2016

 14. INMEDIA, spol. s r.o. - rámcová kúpna zmluva - podpísaná 31.08.2016, zverejnená 05.09.2016

 15. PEKÁREŇ, spol. s r.o. - kúpno-predajná zmluva - podpísaná 02.09.2016, zverejnená 05.09.2016

 16. Potraviny Anka - kúpno-predajná zmluva - podpísaná 02.09.2016, zverejnená 05.09.2016

 17. Ján Machovič, EDEN - kúpna zmluva - podpísaná 02.09.2016, zverejnená 05.09.2016

 18. GURMAN ZV, s.r.o. - kúpno-predajná zmluva - podpísaná 02.09.2016, zverejnená 21.09.2016

 19. HISPA SK, s.r.o. - zmluva o podmienkach predaja - podpísaná 02.09.2016, zverejnená 21.09.2016

 20. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o službách zamestnanosti - podpísaná 28.09.2016, zverejnená 23.10.2016

 21. ENVI - PAK, a.s. - zmluva o odpadoch - podpísaná 30.06.2016, zverejnená 21.07.2016

 22. ENVIROPOL, s.r.o. - zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - podpísaná 28.10.2016, zverejnená 18.11.2016

 23. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - podpísaná 21.11.2016, zverejnená 05.12.2016

 24. Ing. Milan Hric - mandátna zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany obce - podpísaná 07.12.2016, zverejnená 05.01.2017

 25. AgroLovinobaňa, s.r.o. - zmluva o zabezpečení zimnej údržby - podpísaná 01.12.2016, zverejnená 27.12.2016