1. Stredoslovenská energetika, a.s. - zmluva o združenej dodávke elektriny - podpísané 10.01.2017, zverejnené 20.01.2017

2. Slovenská inovačná a energetická agentúra - schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - podpísané 07.02.2017, zverejnené 17.02.2017

3. Prima banka Slovensko, a.s. - zmluva o bežnom účte - podpísané 14.02.2017, zverejnené - 17.02.2017

4. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o poskytnutí príspevku rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - podpísané 27.02.2017, zverejnené 03.03.2017

5. PROMOST, s.r.o. - darovacia zmluva na projektovú dokumentáciu - podpísané 14.03.2017, zverejnené 10.04.2017

6. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - cestovné poistenie - podpísané 15.03.2017, zverejnené 22.03.2017

7. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest - podpísané 29.05.2017, zverejnené 30.05.2017

8. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - cestovné poistenie - podpísané 14.06.2017, zverejnené 30.06.2017

9. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky - podpísané 16.06.2017, zverejnené 11.08.2017

10. Dobrovoľná požiarna ochrana SR - zmluva o poskytnutí dotácie - podpísané 21.06.2017, zverejnené - 30.06.2017