1. Stredoslovenská energetika, a.s. - zmluva o združenej dodávke elektriny - podpísané 10.01.2017, zverejnené 20.01.2017

2. Slovenská inovačná a energetická agentúra - schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - podpísané 07.02.2017, zverejnené 17.02.2017

3. Prima banka Slovensko, a.s. - zmluva o bežnom účte - podpísané 14.02.2017, zverejnené - 17.02.2017

4. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o poskytnutí príspevku rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - podpísané 27.02.2017, zverejnené 03.03.2017

5. PROMOST, s.r.o. - darovacia zmluva na projektovú dokumentáciu - podpísané 14.03.2017, zverejnené 10.04.2017

6. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - cestovné poistenie - podpísané 15.03.2017, zverejnené 22.03.2017

7. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest - podpísané 29.05.2017, zverejnené 30.05.2017

8. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - cestovné poistenie - podpísané 14.06.2017, zverejnené 30.06.2017

9. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky - podpísané 16.06.2017, zverejnené 11.08.2017

10. Dobrovoľná požiarna ochrana SR - zmluva o poskytnutí dotácie - podpísané 21.06.2017, zverejnené - 30.06.2017

11. PEKÁREŇ, spol. s r.o. - kúpno-predajná zmluva - zverejnené 06.09.2017

12. CHRIEN, spol. s r.o. - rámcová kúpna zmluva -podpísané 28.08.2017, zverejnené 06.09.2017

13. INMEDIA, spol. s r.o. - rámcová kúpna zmluva - podpísané 30.08.2017, zverejnené 06.09.2017

14. Potraviny ANKA - kúpno-predajná zmluva - podpísané 31.08.2017, zverejnené 06.09.2017

15. GURMAN ZV, s.r.o. - kúpno-predajná zmluva - podpísané 02.09.2017, zverejnené 06.09.2017

16. HISPA SK, s.r.o. - zmluva o podmienkach predaja - zverejnené 13.09.2017

17. Ján Machovič - EDEN- kúpna zmluva - podpísané 04.09.2017, zverejnené 13.09.2017

18. EUROVIA SK, a.s. - zmluva o dielo - podpísané 26.06.2017, zverejnené 11.10.2017

19. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest - podpísané 25.09.2017, zverejnené 11.10.2017

20. Online zbierka firiem, s.r.o. - zmluva o poskytovaní reklamných služieb - podpísané 06.11.2017, zverejnené 16.11.2017

21. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - podpísané 07.11.2017, zverejnené 16.11.2017

22. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti pre obec - podpísané 19.12.2017, zverejnené 31.01.2018

23. Komunálna poisťovňa, a.s. - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190037417 - podpísané 31.12.2017, zverejnené 31.01.2018

24. Komunálna poisťovňa, a.s. - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190037441 - podpísané 31.12.2017, zverejnené 31.01.2018