1. Dobrovoľná požiarna ochrana SR - zmluva o poskytnutí dotácie - podpísané 27.4.2018, zverejnené 20.5.2018

2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o zabezpečení podmienok dobrovoľníckej služby - podpísané 25.6.2018, zverejnené 11.7.2018

3. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda "Praxou k zamestnaniu" - podpísané 27.6.2018, zverejnené 11.7.2018

4. MAPA Slovakia Digital, s.r.o. - zmluva o poskytovaní služieb - podpísané 4.7.2018, zverejnené 11.7.2018

5. MAPA Slovakia Digital, s.r.o. - zmluva o spracovaní osobných údajov - podpísané 4.7.2018, zverejnené 11.7.2018