1. Dobrovoľná požiarna ochrana SR - zmluva o poskytnutí dotácie - podpísané 27.4.2018, zverejnené 20.5.2018

2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o zabezpečení podmienok dobrovoľníckej služby - podpísané 25.6.2018, zverejnené 11.7.2018

3. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda "Praxou k zamestnaniu" - podpísané 27.6.2018, zverejnené 11.7.2018

4. MAPA Slovakia Digital, s.r.o. - zmluva o poskytovaní služieb - podpísané 4.7.2018, zverejnené 11.7.2018

5. MAPA Slovakia Digital, s.r.o. - zmluva o spracovaní osobných údajov - podpísané 4.7.2018, zverejnené 11.7.2018

6. SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR - zmluva o výpožičke - podpísané 4.7.2018, zverejnené 3.8.2018

8. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti - podpísané 17.8.2018, zverejnené 27.9.2018

8. INMEDIA, spol. s r.o. - kúpna zmluva - podpísané 28.8.2018, zverejnené 4.9.2018

9. GUNAREX, s.r.o. - zmluva o podmienkach predaja - podpísané - 28.8.2018, zverejnené 4.9.2018

10. PEKÁREŇ spol. s r.o. - kúpno-predajná zmluva - podpísané 31.8.2018, zverejnené 4.9.2018

11. Potraviny Anka - kúpno-predajná zmluva - podpísané 3.9.2018, zverejnené  4.9.2018

12. GURMAN ZV, s.r.o. - kúpno-predajná zmluva - podpísané 3.9.2018, zverejnené 4.9.2018

13. Ján Machovič - EDEN - kúpna zmluva - podpísané 3.9.2018, zverejnené  4.9.2018

14. CHRIEN, spol. s r.o. - rámcová kúpna zmluva - podpísané 4.9.2018, zverejnené 11.9.2018

15. Č&T - okno plus, s.r.o. - zmluva o dielo - podpísané 24.9.2018, zverejnené 29.9.2018

16. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - podpísané 11.10.2018, zverejnené 30.10.2018

17. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - dodatok k zmluvám o dodávke plynu - podpísané 22.10.2018, zverejnené 20.11.2018

18. D.E.A. AUDIT, s.r.o. - zmluva o poskytovaní audítorských služieb - podpísané 26.10.2018, zverejnené 20.11.2018

19. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda "Cesta na trh práce" - podpísané 26.10., zverejnené 30.10.2018

20. Slovenská legálna metrológia, n.o. - návrh zmluvy o poskytovaní metrologických služieb - podpísané 2.11.2018, zverejnené 20.11.2018

21. Občianske združenie RKL - zmluva o prenájme kultúrneho domu - podpísané 26.12.2018, zverejnené 27.12.2018

22. CONSTRUCT, s.r.o. - zmluva o dielo - "Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy" - podpísané 28.12.2018, zverejnené 28.12.2018

23. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - podpísané 20.12.2018, zverejnené 20.1.2019