01. D.E.A. AUDIT, s.r.o. - dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb - podpísané 11.1.2019, zverejnené 30.1.2019

02. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dodatok k dohode - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - podpísané 11.1.2019, zverejnené 30.1.2019

03. Stredoslovenská energetika, a.s. - oznámenie o ukončení zmluvy - ukončenie 28.2.2019

04. Stredoslovenská energetika, a.s. - zmluva o združenej dodávke elektriny - podpísané 25.2.2019, zverejnené - 27.2.2019

05. Trafin Oil SK, s.r.o. - zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu - podpísané 28.2.2019, zverejnené 15.3.2019

06. CONSTRUCT, s.r.o. - dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 28.12.2018 - podpísané 12.3.2019, zverejnené 18.3.2019

07. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda aktivačná činnosť - podpísané 20.3.2019, zverejnené 16.4.2019

08. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - poistná zmluva - podpísané 25.3.2019, zverejnené 16.4.2019

09. OVING, s.r.o. - mandátna zmluva č. 1/2019 - podpísané 29.3.2019, zverejnené 12.4.2019

10. CONSTRUCT, s.r.o. - dodatok č. 2 k zmluve o dielo - podpísané 12.4.2019, zverejnené 12.4.2019 

11. Slovenská inovačná a energetická agentúra - doplnenie dokumentácie k projektu "Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy" - podpísané 12.4.2019, zverejnené 16.4.2019