01. D.E.A. AUDIT, s.r.o. - dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb - podpísané 11.1.2019, zverejnené 30.1.2019

02. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dodatok k dohode - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - podpísané 11.1.2019, zverejnené 30.1.2019

03. Stredoslovenská energetika, a.s. - oznámenie o ukončení zmluvy - ukončenie 28.2.2019

04. Stredoslovenská energetika, a.s. - zmluva o združenej dodávke elektriny - podpísané 25.2.2019, zverejnené - 27.2.2019

05. Trafin Oil SK, s.r.o. - zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu - podpísané 28.2.2019, zverejnené 15.3.2019

06. CONSTRUCT, s.r.o. - dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 28.12.2018 - podpísané 12.3.2019, zverejnené 18.3.2019

07. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda aktivačná činnosť - podpísané 20.3.2019, zverejnené 16.4.2019

08. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - poistná zmluva - podpísané 25.3.2019, zverejnené 16.4.2019

09. OVING, s.r.o. - mandátna zmluva č. 1/2019 - podpísané 29.3.2019, zverejnené 12.4.2019

10. CONSTRUCT, s.r.o. - dodatok č. 2 k zmluve o dielo - podpísané 12.4.2019, zverejnené 12.4.2019 

11. Slovenská inovačná a energetická agentúra - doplnenie dokumentácie k projektu "Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy" - podpísané 12.4.2019, zverejnené 16.4.2019

12. Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - on-line produkty a služby - zverejnené 29.5.2019

13. Mgr. Ľubomír Ondris - kúpna zmluva - podpísané 28.5.2019, zverejnené 13.6.2019

14. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - podpora vytvárania pracovných miest - podpísané 28.5.2019, zverejnené 20.6.2019

15. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - podpora vytvárania pracovných miest vo vymedzených oblastiach zamestnávania - podpísané 28.5.2019, zverejnené 20.6.2019

16. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - podpísané 28.5.2019, zverejnené 20.6.2019

17. Jana Babothy, rod. Vranová - kúpna zmluva - zverejnené 25.6.2019

18. Ing. Pavol Polák, Ing. Oľga Poláková, rod. Lojková - kúpna zmluva - zverejnené 25.6.2019

19. PhDr. Anna Schneiderová, rod. Martuliakovákúpna zmluva - zverejnené 25.6.2019

20. Ing. Ivan Trenčan, Bc. Janka Gregušovákúpna zmluva - zverejnené 25.6.2019

21. Ing. Vladimír Uhrin kúpna zmluva - zverejnené 25.6.2019

22. Lucia Bodnárová - zámer predať majetok obce záujemcovi - zverejnené 25.6.2019

23. Peter Bacúšanzámer predať majetok obce záujemcovi - zverejnené 25.6.2019

24. Ján Dobrocký zámer predať majetok obce záujemcovi - zverejnené 25.6.2019

25. Mgr. Ján Kentoš, Mgr. Ines Kentošovázámer predať majetok obce záujemcovi - zverejnené 25.6.2019

26. Vojtech Šufliarsky, Renata Šufliarskazámer predať majetok obce záujemcovi - zverejnené 25.6.2019

27. Silvia Švidraňovázámer predať majetok obce záujemcovi - zverejnené 25.6.2019

28. Ján Turanzámer predať majetok obce záujemcovi - zverejnené 25.6.2019

29. Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. - zmluva o dielo - 24.6.2019, zverejnené 7.7.2019

30. Ondrej Kliment - zmluva o ukončení nájomnej zmluvy - podpísané 28.6.2019, zverejnené 9.7.2019

31. Stanislava Melišíková - nájomná zmluva - podpísané 28.6.2019, zverejnené 9.7.2019

32. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. - úrazové poistenie - podpísané 31.6.2019, zverejnené 10.7.2019