01. D.E.A. AUDIT, s.r.o. - dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb - podpísané 11.1.2019, zverejnené 30.1.2019

02. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dodatok k dohode - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - podpísané 11.1.2019, zverejnené 30.1.2019

03. Stredoslovenská energetika, a.s. - oznámenie o ukončení zmluvy - ukončenie 28.2.2019

04. Stredoslovenská energetika, a.s. - zmluva o združenej dodávke elektriny - podpísané 25.2.2019, zverejnené - 27.2.2019

05. Trafin Oil SK, s.r.o. - zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu - podpísané 28.2.2019, zverejnené 15.3.2019

06. CONSTRUCT, s.r.o. - dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 28.12.2018 - podpísané 12.3.2019, zverejnené 18.3.2019

07. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda aktivačná činnosť - podpísané 20.3.2019, zverejnené 16.4.2019

08. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - poistná zmluva - podpísané 25.3.2019, zverejnené 16.4.2019

09. OVING, s.r.o. - mandátna zmluva č. 1/2019 - podpísané 29.3.2019, zverejnené 12.4.2019

10. CONSTRUCT, s.r.o. - dodatok č. 2 k zmluve o dielo - podpísané 12.4.2019, zverejnené 12.4.2019 

11. Slovenská inovačná a energetická agentúra - doplnenie dokumentácie k projektu "Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy" - podpísané 12.4.2019, zverejnené 16.4.2019

12. Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - on-line produkty a služby - zverejnené 29.5.2019

13. Mgr. Ľubomír Ondris - kúpna zmluva - podpísané 28.5.2019, zverejnené 13.6.2019

14. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - podpora vytvárania pracovných miest - podpísané 28.5.2019, zverejnené 20.6.2019

15. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - podpora vytvárania pracovných miest vo vymedzených oblastiach zamestnávania - podpísané 28.5.2019, zverejnené 20.6.2019

16. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - podpísané 28.5.2019, zverejnené 20.6.2019

17. Silvia Švidraňovázámer predať majetok obce záujemcovi - zverejnené 25.6.2019

18. Ondrej Kliment - zmluva o ukončení nájomnej zmluvy - podpísané 28.6.2019, zverejnené 9.7.2019

19. Stanislava Melišíková - nájomná zmluva - podpísané 28.6.2019, zverejnené 9.7.2019

20. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. - úrazové poistenie - podpísané 31.6.2019, zverejnené 10.7.2019

21. Ing. Pavol Polák, Ing. Oľga Poláková, rod. Lojková - kúpna zmluva - podpísané 19.7.2019, zverejnené 19.7.2019

22. Peter Bacúšan - zámer predať majetok obce záujemcovi - schválené 18.7.2019, zverejnené 19.7.2019

23. Ing. Vladimír Uhrin - kúpna zmluva - podpísané 19.7.2019, zverejnené 22.7.2019

24. Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. - zmluva o dielo - podpísané 18.7.2019, zverejnené 31.7.2019

25. Ing. Ivan Trenčan, Bc. Janka Gregušová - kúpna zmluva - podpísané 13.8.2019, zverejnené 13.8.2019

26. PhDr. Anna Schneiderová - kúpna zmluva - podpísané 13.8.2019, zverejnené 13.8.2019

27. Ján Turan - kúpna zmluva - podpísané 14.8.2019, zverejnené 14.8.2019

28. Mgr. Ján Kentoš, Mgr. Ines Kentošová - kúpna zmluva - podpísané 14.8.2019, zverejnené 14.8.2019

29. Ján Dobrocký - kúpna zmluva - podpísané 14.8.2019, zverejnené 14.8.2019

30. Vojtech Šufliarsky, Renata Šufliarska - podpísané 23.8.2019, zverejnené 23.8.2019

31. GURMAN - ZV, s.r.o. - kúpno-predajná zmluva - podpísané 2.9.2019, zverejnené 2.9.2019

32. Ján Machovič - EDEN - kúpna zmluva - podpísané 2.9.2019, zverejnené 2.9.2019

33. Potraviny ANKA - kúpno-predajná zmluva - podpísané 2.9.2019, zverejnené 2.9.2019

34. LUNYS, s.r.o. - rámcová kúpna zmluva - podpísané 2.9.2019, zverejnené 2.9.2019

35. Lucia Bíbelová Bodnárová, Zuzana Barnard - zámer predať majetok obce záujemcovi - zverejnené 6.9.2019

36. Jana Babothy - kúpna zmluva - podpísané 12.9.2019, zverejnené 13.9.2019