01. D.E.A. AUDIT, s.r.o. - dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb - podpísané 11.1.2019, zverejnené 30.1.2019

02. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dodatok k dohode - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - podpísané 11.1.2019, zverejnené 30.1.2019

03. Stredoslovenská energetika, a.s. - oznámenie o ukončení zmluvy - ukončenie 28.2.2019

04. Stredoslovenská energetika, a.s. - zmluva o združenej dodávke elektriny - podpísané 25.2.2019, zverejnené - 27.2.2019

05. Trafin Oil SK, s.r.o. - zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu - podpísané 28.2.2019, zverejnené 15.3.2019

06. CONSTRUCT, s.r.o. - dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 28.12.2018 - podpísané 12.3.2019, zverejnené 18.3.2019