1. Miloš Kelemen - zámer prevodu majetku obce - podpísané 31.1.2020, zverejnené 31.1.2020

2. Jarmila Mišove, Adrián Mišove - kúpna zmluva - podpísané 15.1.2020, zverejnené 15.1.2020

3. Ján Kuzma - kúpna zmluva - podpísané 17.1.2020, zverejnené 17.1.2020

4. Prima banka Slovensko, a.s. - zmluva o Municipálnom úvere - podpísané 30.1.2020, zverejnené 31.1.2020

5. Prima banka Slovensko, a.s. - dodatok k zmluve o úvere - podpísané 30.1.2020, zverejnené 31.1.2020

6. ENERCOM, s.r.o. - zmluva o dielo - podpísané 3.1.2020, zverejnené 6.2.2020

7. AMETYS, s.r.o. - darovacia zmluva - podpísané 15.1.2020, zverejnené 20.1.2020

8. Slovak Telekom, a.s. - zmluva o poskytovaní verejných služieb - podpísané 21.1.2020, zverejnené 6.2.2020

9. Slovak Telekom, a.s. - zmluva o poskytovaní verejných služieb - podpísané 21.1.2020, zverejnené 6.2.2020