1. Miloš Kelemen - zámer prevodu majetku obce - podpísané 31.1.2020, zverejnené 31.1.2020

2. Jarmila Mišove, Adrián Mišove - kúpna zmluva - podpísané 15.1.2020, zverejnené 15.1.2020

3. Ján Kuzma - kúpna zmluva - podpísané 17.1.2020, zverejnené 17.1.2020

4. Prima banka Slovensko, a.s. - zmluva o Municipálnom úvere - podpísané 30.1.2020, zverejnené 31.1.2020

5. Prima banka Slovensko, a.s. - dodatok k zmluve o úvere - podpísané 30.1.2020, zverejnené 31.1.2020

6. ENERCOM, s.r.o. - zmluva o dielo - podpísané 3.1.2020, zverejnené 6.2.2020

7. AMETYS, s.r.o. - darovacia zmluva - podpísané 15.1.2020, zverejnené 20.1.2020

8. Slovak Telekom, a.s. - zmluva o poskytovaní verejných služieb - podpísané 21.1.2020, zverejnené 6.2.2020

9. Slovak Telekom, a.s. - zmluva o poskytovaní verejných služieb - podpísané 21.1.2020, zverejnené 6.2.2020

10. AGROSERVIS spol. s r.o. - kúpna zmluva - podpísané 31.1.2020, zverejnené 31.1.2020 - foto

11. MUDr. Monika Červenáková - zmluva o zriadení vecného bremena - podpísané 2.3.2020, zverejnené 3.3.2020

12. Ján Kuzma - dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 17.1.2020 -podpísané 4.3.2020, zverejnené 4.3.2020

13. Rozhodnutie pre Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť - právoplatné 8.3.2020, zverejnené 11.3.2020

14. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - zmluva o poskytnutí dotácie - podpísané 11.3.2020, zverejnené 20.3.2020

15. MEPOS Lučenec - dodatok k zmluve - podpísané 28.1.2020, zverejnené 23.3.2020

16. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda projekt "Pomôž svojej obci" - podpísané 24.2.2020, zverejnené 2.4.2020

17. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. - úrazové poistenie - podpísané 28.2.2020, zverejnené 1.3.2020

18. AMETYS, s.r.o. - darovacia zmluva - podpísané 10.3.2020, zverejnené 4.5.2020

19. Banskobystrická regionálna správa ciest - dohoda o cene - podpísané 26.3.2020, zverejnené 27.3.2020

20. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda o skončení dohody - podpísané 6.4.2020, zverejnené 27.5.2020

21. Miloš Kelemen - kúpna zmluva - podpísané 15.4.2020, zverejnené 15.4.2020

22. Miloš Kelemen - kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena - podpísané 15.4.2020, zverejnené 15.4.2020

23. ASTENN, s.r.o. - zmluva o dielo - podpísané 24.4.2020, zverejnené 24.4.2020

24. Dobrovoľná požiarna ochrana SR - zmluva o poskytnutí dotácie - podpísané 27.4.2020, zverejnené 27.4.2020

25. Pôdohospodárska platobná agentúra - dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nanávratného finančného príspevku - podpísané 14.5.2020, zverejnené 27.5.2020

26. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Návrh na uzavretie poistnej zmluvy MOJE AUTO Agrobon - podpísané 27.5.2020, zverejnené 27.5.2020 Poistná zmluva

27. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Návrh na uzavretie poistnej zmluvy MOJE AUTO Dieci - podpísané 27.5.2020, zverejnené 27.5.2020 Poistná zmluva

28. ASTENN, s.r.o. - zmluva o dielo - podpísané 19.6.2020, zverejnené 19.6.2020

29. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - technika pre letnú a zimnú údržbu - zverejnené 3.7.2020

30. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - dodatok č. 1 k Zmluve - projekt "Prístavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici" - podpísané 2.7.2020, zverejnené 8.7.2020

31. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - podpísané 15.7.2020, zverejnené 15.7.2020

32. ČSOB Poisťovňa a.s. - poistenie techniky pre letnú a zimnú údržbu - podpísané 16.7.2020, zverejnené 27.7.2020

33. ČSOB Poisťovňa a.s. - potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy - podpísané 16.7.2020, zverejnené 27.7.2020

34. Norbert Krišta, Katarína Krištová - zámer predať majetok obce - podpísané 6.8.2020, zverejnené 6.8.2020

35. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku - podpísané 6.8.2020, zverejnené 6.8.2020

36. Metodicko-pedagogické centrum - zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít - podpísané 17.8.2020, zverejnené 9.9.2020

37. Orange Slovensko, a.s. - zmluva o poskytovaní osobitných zliav - podpísané 19.8.2020, zverejnené 19.8.2020

38. Orange Slovensko, a.s. - dodatok k zmluve - podpísané 19.8.2020, zverejnené 19.8.2020

39. Orange Slovensko, a.s. - dodatok k zmluve - podpísané 19.8.2020, zverejnené 19.8.2020

40. Orange Slovensko, a.s. - dodatok k zmluve - podpísané 20.8.2020, zverejnené 20.8.2020

41. Chrien, spol. s r.o. - rámcová kúpna zmluva - podpísané 30.8.2020, zverejnené 7.9.2020

42. PEKÁREŇ, spol. s r.o. - kúpno-predajná zmluva - podpísané 31.8.2020, zverejnené 7.9.2020

43. GURMAN ZV - s.r.o. - kúpno-predajná zmluva - podpísané 2.9.2020, zverejnené 7.9.2020

44. INMEDIA, spol. s r.o. - rámcová kúpna zmluva - podpísané 2.9.2020, zverejnené 7.9.2020

45. LUNYS s.r.o. - rámcová kúpna zmluva - podpísané 2.9.2020, zverejnené 7.9.2020

46. Ján Machovič - EDEN - kúpna zmluva - podpísané 2.9.2020, zverejnené 7.9.2020

47. Market ABC - kúpno-predajná zmluva - podpísané 2.9.2020, zverejnené 7.9.2020

48. Miloš Kelemen - zámer previesť časť nehnuteľného majetku obce - podpísané 8.9.2020, zverejnené 8.9.2020

49. Ing. Ivana Janštová - zámer predať majetok obce - podpísané 8.10.2020, zverejnené 8.10.2020

50. Július Habodász - zámer predať majetok obce - podpísané 8.10.2020, zverejnené 8.10.2020

51. Silvia Švidraňová - kúpna zmluva - podpísané 13.10.2020, zverejnené 13.10.2020