1. Banskobystrický samosprávny kraj - kúpna zmluva - podpísané 11.1.2021, zverejnené 11.1.2021

2. Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci - dodatok č. 1 k zmluve - podpísané 20.1.2021, zverejnené 20.1.2021

3. Komunálna poisťovňa - poistná zmluva - podpísané 21.1.2021, zverejnené 21.1.2021

4. Martin Hromek - zmluva o zbere a zneškodňovaní odpadu - podpísané 21.1.2021, zverejnené 21.1.2021

5. Prima banka Slovensko, a.s. - Zmluva o Municipálnom úvere, dodatok č. 1 - podpísané 28.1.2021, zverejnené 28.1.2021

6. Komunálna poisťovňa, a.s. - poistná zmluva - podpísané 18.2.2021, zverejnené 18.2.2021